Makasar - Sonderzeichen - HTML Kodierung - Symbole

» Zeichen anzeigen

Name des Unicode-Blocks: Makasar
Offizieller Name (unicode.org): Makasar
Unicode.org: U11EE0.pdf
Block-Umfang: U+11EE0 bis U+11EFF
Anzahl Zeichen im Block: 32
Anzahl definierter Zeichen: 25


25 Zeichen / Symbole

Zeichen Unicode hexadezimal HTML-Kodierung URL Kodierung (PHP) Name Unicode Tabelle
饝粻 U+11EE0 𑻠 %F0%91%BB%A0 Makassar-Buchstabe Ka Makasar
饝弧 U+11EE1 𑻡 %F0%91%BB%A1 Makassar-Buchstabe Ga Makasar
饝虎 U+11EE2 𑻢 %F0%91%BB%A2 Makassar-Buchstabe Nga Makasar
饝唬 U+11EE3 𑻣 %F0%91%BB%A3 Makassar-Buchstabe Pa Makasar
饝护 U+11EE4 𑻤 %F0%91%BB%A4 Makassar-Buchstabe Ba Makasar
饝互 U+11EE5 𑻥 %F0%91%BB%A5 Makassar-Buchstabe Ma Makasar
饝沪 U+11EE6 𑻦 %F0%91%BB%A6 Makassar-Buchstabe Ta Makasar
饝户 U+11EE7 𑻧 %F0%91%BB%A7 Makassar-Buchstabe Da Makasar
饝花 U+11EE8 𑻨 %F0%91%BB%A8 Makassar-Buchstabe Na Makasar
饝哗 U+11EE9 𑻩 %F0%91%BB%A9 Makassar-Buchstabe Ca Makasar
饝华 U+11EEA 𑻪 %F0%91%BB%AA Makassar-Buchstabe Ja Makasar
饝猾 U+11EEB 𑻫 %F0%91%BB%AB Makassar-Buchstabe Nya Makasar
饝滑 U+11EEC 𑻬 %F0%91%BB%AC Makassar-Buchstabe Ya Makasar
饝画 U+11EED 𑻭 %F0%91%BB%AD Makassar-Buchstabe Ra Makasar
饝划 U+11EEE 𑻮 %F0%91%BB%AE Makassar-Buchstabe La Makasar
饝化 U+11EEF 𑻯 %F0%91%BB%AF Makassar-Buchstabe Va Makasar
饝话 U+11EF0 𑻰 %F0%91%BB%B0 Makassar-Buchstabe Sa Makasar
饝槐 U+11EF1 𑻱 %F0%91%BB%B1 Makassar-Buchstabe A Makasar
饝徊 U+11EF2 𑻲 %F0%91%BB%B2 Makassar-Angka (Konsonanten-Reduplikator) Makasar
饝怀 U+11EF3 𑻳 %F0%91%BB%B3 Makassar-Vokalzeichen I Makasar
饝淮 U+11EF4 𑻴 %F0%91%BB%B4 Makassar-Vokalzeichen U Makasar
饝坏 U+11EF5 𑻵 %F0%91%BB%B5 Makassar-Vokalzeichen E Makasar
饝欢 U+11EF6 𑻶 %F0%91%BB%B6 Makassar-Vokalzeichen O Makasar
饝环 U+11EF7 𑻷 %F0%91%BB%B7 Makassar-Interpunktion Passimbang Makasar
饝桓 U+11EF8 𑻸 %F0%91%BB%B8 Makassar-Interpunktion Ende des Absatzes Makasar